Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola

 

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, GOSiR powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony przez zainteresowanego w formie: pisemnej lub elektronicznej (wzór formularza dostępny w BIP).

Wniosek w formie pisemnej można przesłać pocztą tradycyjną (zaleca się przesłanie listem poleconym) pod następujący adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola lub złożyć osobiście w sekretariacie GOSiR od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 14.00, adres jak powyżej.

Formularz wniosku w formie elektronicznej po wypełnieniu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: basen@miedzna.pl

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, GOSiR ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas GOSiR może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku GOSiR, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Załączniki:

wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Utworzono dnia 26.05.2021, 00:49

Informacje

Liczba wyświetleń: 127
Utworzono dnia: 25.05.2021
Dokument wprowadził:
Adam Graca
Dokument wytworzył:
Ireneusz Mietliński
Podmiot udostępniający informację:
GOSiR w Miedźnej z/s w Woli

Historia publikacji

  • 26.05.2021 00:49, Adam Graca
    Dodanie załącznika: wniosek o udostepnienie informacji publicznej
  • 25.05.2021 23:50, Adam Graca
    Dodanie strony: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP