Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ankieta

Utworzono dnia 29.09.2023

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z zapowiedziami zapraszam ponownie od 02.10.2023 r. do udziału w ankiecie w zakresie potrzeb Mieszkańców Gminy Miedźna w związku z funkcjonowaniem komunikacji publicznej w naszej gminie. Ankiety prosimy składać w wyznaczonych miejscach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Ankiety są imienne, a Państwa udział w badaniu będzie weryfikowany przez pracowników urzędu. Wynika  to z faktu, że ich wynik traktujemy poważnie i może on decydować w istotnej części  o gospodarowaniu budżetem gminy. W trosce o dbałość i prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi zależy nam, na jak najrzetelniejszym wyniku określającym rzeczywiste potrzeby Mieszkańców.

Wypełnione ankiety prosimy składać w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131 lub listownie za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

W wersji elektronicznej na adres urzad@miedzna.pl (skan dokumentu opatrzony podpisem) lub poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Korzystając z urn udostępnionych na cel konsultacji, ankiety można składać:

- w budynku Szkoły Podstawowej  w Górze, Woli, Miedźnej, Frydku, LO w Gilowicach,
- w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli,
- w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli,
- w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzawie,
- w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli ,
/w godzinach pracy powyższych placówek/.
Przy korzystaniu z urn zalecamy składanie ankiet zakopertowanych.

Druki formularzy można pobrać w: Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna oraz ze strony internetowej www.miedzna.pl, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 9, Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 110, Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej z siedzibą w Grzawie ul. Księża 19.

Tylko prawidłowo wypełnione i złożone ankiety będą uwzględniane w ustaleniu wyniku dla przeprowadzonych badań.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i ma na celu poznanie Państwa potrzeb w zakresie korzystania z publicznego transportu zbiorowego z ościennymi miejscowościami.

Wójt Gminy Miedźna

Jan Słoninka

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny otwarcia pływalni:
poniedziałek – piątek 7.00 - 22.00
sobota 8.00 - 22.00
niedziela i święta 9.00 - 22.00

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

logo BeActive
    - AQUA AEROBIK
    - FITNESS
    - PŁYWANIE
    - TENIS ZIEMNY

logo Magurka

logo BS Miedźna

plakat Pływam bez promili

logo Blues Carv